logo

 

 

 

 


Start Archiwum
Truskawka - krótka instrukcja uprawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 stycznia 2011 13:10

Zalecenia dla producentów truskawki przemysłowej

Odmiana polecana dla przemysłu - Senga Sengana, Polka - odmiana o owocach wrażliwych na gnicie, powodowane przez szarą pleśń, rośliny podatne również na białą plamistość liści

Wymagania glebowe
Najlepszy wzrost i owocowanie truskawki uzyska się wybierając gleby żyzne, zasobne w próchnicę, dostatecznie przewiewne o uregulowanych stosunkach wodnych. Unikać gleb ciężkich i bardzo lekkich (wyjątek - gdy jest możliwość nawadniania).

Stanowisko w płodozmianie
Dobre przedplony to: rośliny zbożowe, rzepak ozimy, rzepik, gorczyca, rośliny motylkowe (łubin, bobik, wyka, peluszka), inne to mieszanki żyta i wyki ozimej oraz niektóre warzywa wczesne - fasola, groch, marchew, cebula.
Złe przedplony z kolei to: pomidory, ziemniaki, malina, kapusta, kalafiory, ogórki, świeżo zaorane łąki i pastwiska, wieloletnie rośliny motylkowe (koniczyna, lucerna), wieloletnie trawy, truskawki.

Przygotowanie pola
1. Odchwaszczanie przed założeniem plantacji
a/ Jeśli na polu przeznaczonym pod nasadzenia występują tylko jednoroczne gatunki chwastów - wystarcza staranna, mechaniczna uprawa gleby- płytka podorywka, następnie bronowanie
b/ Jeśli występują wieloletnie chwasty trwałe - przeprowadzić chemiczne zwalczanie chwastów - po zbiorze plonu głównego wykonać podorywkę i bronowanie pola, odczekać 4-6 tygodni, aż perz osiągnie wielkość 10-25 cm, a chwasty dwuliścienne wytworzą dużą powierzchnię liściową (ale przed ich kwitnieniem). Wówczas zastosować mieszankę Roundupu 360 SL (lub jego odpowiednika) w dawce 5 l/ha z:

 • Aminopielikiem Standard 600 SL -1,5 l/ha lub
 • Chwastoxem extra 300 SL - 2,0-2,5 l/ha lub
 • Dicoherbem 750 SL - 1,0 l/ha

Sadzonki sadzić nie wcześniej niż po 5-6 tygodniach od opryskiwania

Nawożenie organiczne - bardzo wskazane - obornik- głównie na gleby lżejsze ze wskazaniem głębszego przyorania. Nawozy naturalne powinno stosować się zgodnie z obowiązującymi zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej. Zastosowana dawka obornika nie powinna przekroczyć 40 ton/ha, co odpowiada 170 kg N/ha. Nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej oraz płynnej powinny być stosowane w okresie od 1 marca do dnia 30 listopada. Nawozy te powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu. Nie mogą być ponadto stosowane w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych. Nie zaleca się stosowania obornika na rośliny na okres zimy. Zamiast obornika można przed założeniem plantacji zastosować nawozy zielone. Po ich rozdrobnieniu i przyoraniu truskawki sadzić po upływie 5-6 tygodni. Nawożenie mineralne - jedynie na podstawie wyników analizy chemicznej gleby. Aby prawidłowo określić zasobność gleby przeznaczonej pod plantację konieczne jest wykonanie analizy chemicznej gleby. Analizę należy wykonać przynajmniej na kilkanaście tygodni przed posadzeniem sadzonek, aby był czas na ewentualną korektę odczynu gleby i głębokie umiejscowienie nawozów mineralnych w profilu gleby.

Próbka gleby musi być reprezentatywna. Jeśli gleba jest zróżnicowana należy teren podzielić na sektory możliwie najbardziej jednolite i pobierać z nich próbki osobno. Każda próba winna być dokładnie opisana.

Próbki gleby dostarczyć do Laboratorium Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie tel. 054/237-13-01 wew. 34

W gospodarstwie na bieżąco powinno się odnotowywać ilość, rodzaj oraz kiedy (data) przeprowadzono zabiegi stosowania nawozów doglebowych i dolistnych.

Nawozy mineralne powinny być przechowywane we właściwy sposób, który zmniejsza zagrożenie skażenia nimi źródeł wody.

Materiał szkółkarski - tylko ze szkółek kwalifikowanych, stopień kwalifikacji nie niższy niż "oryginał". Otrzymane do gospodarstwa sadzonki powinny być zlane wodą i zabezpieczone przed wyschnięciem (zimna piwnica lub zadołowanie w wilgotnym podłożu).

Sadzenie
1. Termin sadzenia - najlepiej wiosną, jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe i glebowe, jeśli jesienią - unikać terminów późnojesiennych - ryzyko uszkodzeń mrozowych.
2. Technika sadzenia - rośliny sadzić w glebę dobrze osiadłą, wilgotną i najlepiej w dzień pochmurny. Sadzonki umieścić tak, aby pąk wierzchołkowy po uciśnięciu gleby był na powierzchni.
3. Rozstawa: 80-120 cm między rzędami (uwzględnić rozstawę kół ciągnika i współpracujących z nim maszyn), zaś między roślinami 20-30 cm.

Pielęgnacja plantacji
1. Nawożenie azotowe plantacji
a/posadzonej wiosną - pierwszy raz po dobrym przyjęciu roślin, drugi raz miesiąc później, każdorazowo po około 40 kg N/ha,
b/posadzonej jesienią - zasila się azotem dopiero w następnym roku, wczesną wiosną tuż po ruszeniu wegetacji, drugą dawkę - w połowie maja po około 40 kg N/ha,
c/plantacji owocującej - po zakończeniu zbioru owoców ale nie później niż do połowy sierpnia w dawce od 30 do 50 kg N/ha w zależności od żyzności gleby i kondycji roślin.
Wskazana jest saletra wapniowa lub amonowa.
Czasami głównie na glebach lżejszych trzeba zastosować również nawozy potasowe wczesną wiosną lub po zakończeniu zbiorów w dawce 50 kg K20/ha.

Ochrona przed szkodnikami
Powinna być prowadzona systematyczna lustracja występowania szkodników i uzyskane wyniki porównane z wielkością progu zagrożenia, co jest niezbędne do racjonalnej walki ze szkodnikami. Opryskiwanie wykonuje się tylko wtedy, gdy liczebność szkodnika osiągnie lub przewyższy poziom przyjętego progu ekonomicznego zagrożenia.

Progi zagrożenia

 • przed sadzeniem roślin
  Wiosna lub lato (koniec kwietnia - koniec sierpnia) pędraki, drutowce, larwy opuchlaków, 32 dołki wielkości 25x25x30 cm (głęb.) = 2 m2. 1 pędrak lub drutowiec lub 10 larw opuchlaków/2 m2
 • W trakcie prowadzenia plantacji

Przed kwitnieniem

 • Przędziorek chmielowiec - 4 próby po 50 wyrośniętych liści (po 1 liściu z rośliny), 2 przędziorki na 1 listek liścia złożonego.

Przed kwitnieniem i na początku kwitnienia

 • Kwieciak malinowiec - 4 próby po 50 kwiatostanów (strząsać chrząszcze z losowo wybranych kwiatostanów na podstawioną płytkę), 2 chrząszcze na 200 kwiatostanów
 • Zmienik lucernowiec i inne zmieniki- 4 próby po 50 kwiatostanów (strząsać larwy i dorosłe zmieniki z losowo wybranych kwiatostanów na podstawioną płytkę) 1-3 razy w czasie kwitnienia, 1 osobnik na 25 kwiatostanów

Po pełni kwitnienia

 • przędziorek chmielowiec - 4 próby po 50 wyrośniętych liści (po 1 liściu z rośliny), 3 osobniki na 1 listek liścia złożonego

Po zbiorze owoców

 • przędziorek chmielowiec 4 próby po 50 wyrośniętych liści (po 1 liściu z rośliny), 5 osobników na 1 listek liścia złożonego
 • roztocz truskawkowiec- 4 próby po 25 najmłodszych zwiniętych jeszcze liści (sprawdzać pod binokularem lub lupą), 6 osobników na 1 listek liścia złożonego

Ochrona przed szkodnikami

 1. kwieciak malinowiec - zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, ewentualnie powtórzyć na początku kwitnienia
  Do walki z kwieciakiem polecane są: Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC/Decistab TB i inne zgodnie z Programem Ochrony Truskawki. Zabieg wykonać w ciepły wieczór, w temperaturze powyżej 140C
 2. przędziorek chmielowiec - zabieg wykonać dopiero po stwierdzeniu obecności szkodnika na roślinach.
 • tuż przed kwitnieniem: Nissorun 050 EC 0,9 l/h, Omite 30 WP1,5-2,25 kg/ha, Apollo Plus 060OF
 • w czasie kwitnienia łącznie z szarą pleśnią -Euparen Multi 50 WG 5 kg/ha
 • po pełni kwitnienia - Omite 30 WP 1,5-2,25 kg/ha
 • po zbiorze owoców: Omite 30 WP 1,5-2,25 kg/ha, Pennstyl 25 WP 1,2-1,5kg/ha, Pennstyl 600 S.C. 0,5-0,6 l/ha

Wszystkie używane na plantacji insektycydy powinny być zarejestrowane w kraju i być polecane do ochrony truskawki.

Nie chemiczne metody ochrony roślin przed szkodnikami

Liczebność pędraków ogranicza się poprzez kilkakrotną mechaniczną uprawę gleby oraz uprawę gryki jako przedplonu. Nicienie korzeniowe ogranicza 3-4-miesięczna uprawa aksamitki przed założeniem plantacji. Skoszenie i wygrabienie liści truskawki po zbiorze owoców ułatwia zwalczanie roztocza truskawkowca na najmłodszych liściach. Wraz z liśćmi usuwa się częściowo przędziorka chmielowca, ale może on przemieszczać się na pozostające na roślinach liście i niszczy je. Do zwalczania przędziorków można introdukować roztocze drapieżne z rodziny dobroczynkowatych.

Ochrona przed chorobami

a) szara pleśń - zabiegi ochrony chemicznej należy przeprowadzać zawsze w czasie całego okresu kwitnienia nawet w okresach bezdeszczowej pogody. Senga Sengana wymaga od 3 do 5 zabiegów chemicznych, przeciętnie co 5 - 7 dni, począwszy od fazy białego pąka do momentu aż z 10 % kwiatów opadną płatki. Po obfitych opadach deszczu (25 l/m2) zabieg powtórzyć, ponadto nasilić częstotliwość zabiegów przy krótkim okresie kwitnienia.
Polecane preparaty to:

Euparen Multi 50 WG 5,0 kg (7) Dikarboksyimidy:
Folpan 80 WG 2,0 kg (3) Sumilex 500 SC 1,5 l (7)
Mythos 300 SC 2,5 l (7) Stoper 500 SC 1,5 l (7)
Switch 62,5 WG 0,8-1,0 kg (3) Preweks 500 SC 1,5 l (5)
Pomarsol Forte 80 WG 4,0 kg (7) Ronilan 500 SC 1,5 l (10)
Sadoplon 75 WP 4,0-5,0 kg (7) Rovral Flo 255 SC 2,5-5,0 l (10
Thiram Granuflo 80 WG 4,0 kg (7) Teldor 500 SC 1,5 l

Dikarboksyimidy stosować w pełni kwitnienia, podczas dużego zagrożenia chorobowego, 1 raz w sezonie. Mythos stosować przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych, nie częściej niż 2 razy w sezonie. Euparen i fungicydy tiuramowe ograniczają rozwój białej plamistości liści, a Euparen dodatkowo także skórzastą zgniliznę owoców, czerwoną plamistość liści, mączniaka prawdziwegoi przędziorków.

Sadoplon 75 WP - nie stosować go do ostatniego zabiegu). Jeśli w okresie tuż przed zbiorami czy w okresie zbiorów będą warunki sprzyjające szarej pleśni (deszcze, rosy), można zastosować do ochrony plonu preparat Teldor 500 SC (o 1 dniu karencji) przed i między zbiorami.

Skuteczność zabiegów podwyższa użycie belki "Fragaria" lub opryskiwaczy drobnokroplistych np. Solo, Turbine. W lata wilgotne i na plantacjach opanowanych przez szarą pleśń przeprowadzić opryskiwania również po zakończeniu zbiorów owoców.

Przy doborze fungicydów w zwalczaniu szarej pleśni warto zwracać uwagę na spektrum ich działania, gdyż niektóre z fungicydów zwalczają jednocześnie kilka patogenów. Preparat Euparen Multi 50 WG powoduje wyraźne ograniczenie: białej i czerwonej plamistości liści truskawki, skórzastej zgnilizny owoców, mączniaka prawdziwego oraz populacji przędziorków. Także fungicydy zawierające tiuram (Pomarsol Forte 80 WG, Thiram Granulo 80 WG i Sadoplon 75 WP) ograniczają skórzastą zgniliznę oraz częściowo białą i czerwoną plamistość liści

b) biała plamistość liści - opryskiwać plantacje podatnych odmian, na których występują objawy choroby w zależności od potrzeby, przed kwitnieniem, po kwitnieniu lub po zbiorach).

Fungicydy stosować przemiennie, Topsin M nie częściej niż 2 razy w sezonie. Domark działa skutecznie w temperaturze powyżej 120C. Fungicydy te zwalczają jednocześnie mączniaka prawdziwego.

Senga Sengana jest odmianą wrażliwą. Zastosowanie w okresie kwitnienia Euparenu (2 krotne) chroni plantacje przed tą chorobą, działanie ograniczające wykazują również: Thiram Granuflo 80 WG, Pomarsol Forte 80 WG i Sadoplon 75 WP

Zabiegiem pomocniczym do walki z obu chorobami i niektórymi szkodnikami jest wygrabianie i usuwanie z plantacji porażonych liści.

Wszystkie używane na plantacji fungicydy powinny być z grupy zarejestrowanych w kraju i polecanych do ochrony gatunku. Absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie fungicydów innych niż te zawarte w aktualnych zaleceniach dla danego gatunku.

Zawsze należy przestrzegać okresu karencji i prewencji zarówno dla fungicydów i insektycydów.

Nie chemiczne metody ochrony roślin przed chorobami

Metody nie chemiczne to wybór właściwego stanowiska i jego dobre przygotowanie, sadzenie zdrowych sadzonek, odpowiedni system prowadzenia plantacji oraz pełna pielęgnacja z prawidłowym zastosowaniem wszystkich zabiegów agrotechnicznych. Szczególnie jednak należy podkreślić rolę zdrowych sadzonek.

Silne zagęszczenie roślin na plantacji, intensywne nawożenie azotowe, jak również niedożywienie roślin powodujące okresowe zahamowania wzrostu, sprzyjają rozwojowi patogenów. W przypadku plantacji silnie rosnącej i zagęszczonej pomocne może okazać się skoszenie i wygrabienie liści tuż po zbiorze owoców. Zabieg ten ogranicza źródła zakażenia w przypadku chorób liściowych, białej i czerwonej plamistości oraz szarej pleśni rozwijającej się na młodych liściach i u podstawy ogonków liściowych we wnętrzu rośliny.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin jest obowiązek ewidencjonowania zabiegów ochronnych w każdym gospodarstwie. Dotyczy to każdego producenta rolnego, ze względu na intensywność ochrony w szczególności sadowników i szkółkarzy.

W gospodarstwie jest obowiązek rejestracji: rodzaju środka chemicznego, dawki preparatu na hektar, ilości zastosowanego preparatu na kwaterę, daty lub fazy rozwojowej rośliny, numeru kwatery lub jej nazwy, warunków atmosferycznych w czasie wykonywania zabiegu i wkrótce po nim, rodzaju zabiegu (choroby, szkodniki) osoby wykonująca zabieg. Poza powyższymi informacjami powinny się w nim znaleźć zapisy dotyczące nawożenia, lustracji plantacji i innych zagadnień związanych z uprawą. Przepisy nakładają obowiązek przechowywania dokumentów tak prowadzonej ewidencji przez cztery lata od dnia zabiegu.

W gospodarstwie powinno się korzystać ze wskazań termometru i deszczomierza. Producent powinien dla danych warunków pogodowych dobrać odpowiednio fungicyd, uwzględniając jego mechanizm działania. Trzeba ponadto pamiętać o możliwości zmycia naniesionego preparatu kontaktowego przez deszcz - przyjmuje się, że opad deszczu około 20-25 mm (a 16 mm opad burzowy) powoduje zmycie fungicydu i konieczność szybszego powtórzenie zabiegu. Preparaty z grupy IBE nie mogą być stosowane w temperaturze poniżej 120C, bo będą nieskuteczne.

Zwalczanie chwastów na plantacji
a) plantacje nowo założone - w truskawkach sadzonych bezpośrednio przed zimą herbicydy doglebowe mogą być stosowane dopiero wiosną po ruszeniu wegetacji, przy innych terminach sadzenia minimalny okres od sadzenia roślin do stosowania herbicydów wynosi 10-20 dni dla Buracylu 80 WP i Venzaru 80 WP, 14 dni dla Stompu 330 EC/400 SC i miesiąc dla Azotopu 50 WP i Sanazine 80 WP. Najbezpieczniejszy dla młodych plantacji jest Betanal Progress AM 180 EC,Saherb 232 EC i Kemifam PRO 180 EC,które można zastosować już 7 dni od sadzenia, a do następnych zabiegów użyć już herbicyd doglebowy.dawki 3 x 1,5 l/ha Herbicydy te stosuje się w stadium liścienie - 2 liście właściwe. Następne zabiegi wykonuje się w zależności od wschodów chwastów co 7- 14 dni. Istnieje także możliwość wykonania 1-2 zabiegów i dalszego odchwaszczania przy użyciu herbicydów doglebowych Omite 30 wp1,5-2,25 kg/ha

b) plantacje owocujące - dawki w nawiasach dotyczą plantacji nowo posadzonych

-przed wschodami chwastów polecane są: Acenit 50 EC - 3 l/ha (3 )- najlepszy termin stosowania to kwiecień, Devrinol 450 SC - 4-6 l/ha (2-4), Buracyl 80 WP i Venzar 80 WP 1-2 kg/ha (0,5-1), Stomp 330EC - 4-6 l/ha (3-4), , Azotop 50 WP - 1-2 kg/ha (0,5-1), Sanazine 80 WP - 0,65-1,25 kg/ha (0,35-0,65)

Herbicydy te stosować na wilgotną i wolną od chwastów glebę. Stomp i Devrinol najlepiej jest stosować w okresie spoczynku roślin, od przełomu X/XI do III. Azotop używać raczej na plantacjach starszych i też w okresie spoczynku roślin. Venzar i Buracyl stosuje się zarówno wiosną, jak i po zbiorze owoców.

-przed lub wkrótce po wschodach chwastów i tu polecane są: Goltix 70 WG 4-5 kg/ha (4), Goltix Compact 90 WG - 3 kg/ha lub 2x po 0,6-0,8 kg/ha (1x - 3kg/ha lub 2x po 0,6-0,8 kg/ha)

Herbicydy te stosować bezpośrednio po wschodach chwastów, na siewki w fazie liścieni do 2-3 liści właściwych. Zabiegi w dawkach dzielonych należy wykonywać łącznie z adiuwantem np. Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha

-po wschodach chwastów i tu polecane są: Betanal Progress AM 180, Saherb 232 EC i Kemifam PRO 180 EC, dawki 3 x 1,5 l/ha lub 2x po 2 l/ha (3x po 1,5 l/ha) na chwasty od fazy liścieni do dwóch liści właściwych, przy temperaturze powyżej10-12 . Następne zabiegi wykonuje się w zależności od wschodów chwastów co 7- 14 dni. Betanal 160 EC - 6 l/ha (6) na młode siewki chwastów dwuliściennych, jednorocznych od fazy liścieni do fazy 4-ch liści właściwych; Lontrel 300 SL, Cliophar 300 SL 0,35-0,4 l/ha na chwasty rumianowate, ostrożeń, przymiotno, mlecz, rdesty, chaber od fazy 2-3 liści do fazy rozsady. Do walki z chwastami jednoliściennymi, jednorocznymi i trwałymi należy wykorzystać graminicydy powschodowe: Agil 100 EC - 0,5-1,5 l/ha (0,5-0,75), Focus Ultra 100 EC - 1-4 l/ha (1-1,5), Fusilade Super 125 EC - 1-4 l/ha (1,5-2), Fusilade Forte 150 EC - 0,75-2,5 l/ha (0,75), Targa Super 5 EC - 2-3 l/ha (1-2), Perenal 104 EC - 0,75-1,5 l/ha (0.75-1), Pantera 040 EC - 1-4 l/ha (1-1,5), Galant Plus 104 EC0,75-1,5 l/ha 90,75-1,0) Leopard 05 EC 2,0-3,0l (0,75-1,5)

Graminicydy te stosuje się na chwasty prosowate w fazie 2 liści - krzewienia się - w dawkach nie przekraczających zwykle połowy dawek maksymalnych. Na perz w stadium 4-6 liści w wyższych dawkach. Preparaty stosować do fazy kwitnienia truskawek lub po zbiorze owoców. Preparaty podkreślone stosować tylko po zbiorze owoców.

Planując zabiegi chemicze powinno się uwzględnić warunki zewnętrzne w celu wybrania tych optymalnych. Skuteczność działania środków ochrony zależy między innymi od panujących podczas zabiegu warunków atmosferycznych. Najodpowiedniejszą porą na opryskiwanie jest świt, późny wieczór lub noc, gdy prędkość wiatru oraz temperatura są relatywnie niskie, a wilgotność wysoka. W takich warunkach penetracja roślin przez strumień cieczy i powietrza nie jest zakłócona, a parowanie i znoszenie cieczy ograniczone do minimum. Jeśli w instrukcji - etykiecie środka ochrony nie ma przedstawionych wymagań co do warunków, zabiegi należy wykonywać, gdy temperatura powietrza wynosi do 200C w dzień i gdy następnej nocy nie przewiduje się spadku temperatury poniżej 10C. Opady deszczu nie powinny przekraczać 0,1 mm podczas zabiegu i 2 mm w okresie od 3 godzin przed do 6 godzin po zabiegu.

Środki ochrony roślin powinny być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie powinno się tworzyć zbyt dużych zapasów środków ochrony a te, które znajdują się w gospodarstwie trzeba przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, (temperatury nie spadające poniżej 00C), zaciemnionym (okna z szybami ograniczającymi oddziaływanie promieni słonecznych) i wentylowanym (co zapobiega gromadzeniu się toksycznych oparów środków), wyposażonym w instalację elektryczną gazo- i pyłoszczelną, a także zabezpieczonym przed osobami niepowołanymi, zwłaszcza dziećmi. Betonowa podłoga pomieszczenia powinna być nieprzepuszczalna, by nie przeciekały, w przypadku rozlania, środki płynne. Środki ochrony roślin bezwzględnie muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach z opisem zawartości. Środki powinny być pogrupowane według rodzaju i przeznaczenia. Nie można ich przechowywać razem z żywnością, paszą dla zwierząt, odzieżą a także paliwami, smarami i innymi materiałami łatwopalnymi. Prawidłowe przechowywanie to również magazyn zaopatrzony w trwałą informację o jego przeznaczeniu i rodzaju. W magazynie środków chemicznych należy wydzielić miejsce do przechowywania preparatów niepełnowartościowych i opakowań zwrotnych przeznaczonych do utylizacji oraz zamykane pomieszczenie do przechowywania środków z najwyższych klas toksyczności.

Osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin powinna mieć do tego odpowiednie uprawnienia. Zabiegi wykonywane przy użyciu środków ochrony roślin mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie. Utrzymuje ono ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zabiegu ochrony powinna również przestrzegać zasad stosowania środków chemicznych zawartych w etykiecie. Aby uniknąć niekorzystnych skutków stosowania chemicznych środków ochrony roślin dla człowieka, zwierząt i środowiska na wykonawcę zabiegu nałożony jest obowiązek przestrzegania etykiety. Powinna być ona dokładnie przeczytana i zrozumiana przed wykonaniem zabiegu. Nigdy nie należy stosować środka nie posiadającego oryginalnej etykiety.

Osoba wykonująca zabiegi chemiczne na plantacji powinna być wyposażona w odpowiedni strój ochronny.

Pozbywanie się pustych opakowań po pestycydach powinno być prowadzone w sposób zapobiegający narażeniu ludzi i skażeniu środowiska. Pomimo dokładnego płukania, opakowania po środkach ochrony są wciąż skażone i mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia. W żadnym przypadku nie powinno się ich używać do przechowywania innych produktów. Dziurawienie opakowań zapobiega ich �zagospodarowaniu" przez inne osoby. Należy postępować według zaleceń zamieszczonych w instrukcji-etykiecie. W przypadku braku szczegółowych instrukcji opakowania należy przechowywać w wydzielonym miejscu w magazynie środków ochrony roślin a pod koniec sezonu przekazać do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych. Przewiduje się też, że puste opakowania po środkach ochrony roślin zobowiązany jest przyjąć producent lub dystrybutor środka. Opakowań nie wolno spalać, wyrzucać na wysypisko odpadów czy zakopywać.

Jeżeli do ochrony plantacji wykorzystywany jest opryskiwacz ciągnikowy to musi być on sprawny i posiadać aktualne badania techniczne (atest). Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewni skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka, zwierząt i środowiska. Badania techniczne opryskiwaczy powinny być przeprowadzone w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

Koszenie liści i usunięcie ich z plantacji - zabieg polecany jest na plantacjach silnie opanowanych przez choroby: szarą pleśń, białą plamistość liści i szkodniki: przędziorki i roztocza. Wykonuje się go najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu zbiorów, pierwsze koszenie - nie wcześniej niż po pierwszej pełni owocowania (nie kosić liści na plantacjach starszych niż 3 letnie)

Wysokość koszenia: - młode plantacje - 3-5 cm nad ziemią
- starsze plantacje - 5-7 cm

Koszenie liści na plantacjach zdrowych i dobrze utrzymanych jest celowe tylko w przypadku bardzo silnego wzrostu roślin. Koszenie liści sprzyja kiełkowaniu chwastów.

Usuwanie rozłogów - pierwsze niszczenie przeprowadzić po zbiorach owoców - na początku lipca, kolejne na początku września. Rozłogi można usuwać mechanicznie (glebogryzarką po przestawieniu noży tak, aby pracowały tylko w międzyrzędziach i płytko), lub chemicznie (preparat Reglone Turbo 200 SL w dawce 1,5-3 l/ha - oprysk w międzyrzędziach z osłonami)

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: professional joomla themes domain registration india Valid XHTML and CSS.